Geschiedenis

1956, meer dan 50 jaar geleden...

Op het gehucht Schoor van de gemeente Balen, wordt in 1907 de vereniging "ST. ROCHUSGILDE" opgericht. Het was de bedoeling om met deze groep, toneel te brengen.

Na enkele jaren hield men het voor bekeken en schakelde men van toneelgroep over naar een zangvereniging. Doch mooie liedjes duren niet lang en mede door de oorlogsjaren kwam er ook hier een einde aan.

In het najaar van 1956 werd er dan door enkele liefhebbers van accordeonmuziek een accordeongroep opgericht, met de naam "St. Rochusgilde", om in de beurt allerlei manifestaties op te luisteren. Er komt 'zand in het radarwerk' van "St. Rochus", maar door de grote periode van drumbands en majoretten in de jaren 1969 pikt ook hier de vereniging op in, en is de club opnieuw gestart voor een lange periode vol muziek.

In het begin van de jaren tachtig worden de drumband en de majoretten afgebouwd maar komt er een volksdansgroep bij. Deze is enkele jaren geleden ontbonden zodat de club nu nog enkel uit accordeons bestaat.

In 2006 heeft onze accordeonvereniging haar 50jarig bestaan gevierd en hebben we de titel van "koninklijk" ontvangen. Vandaag de dag bestaat onze accordeonvereniging St. Rochus uit een 20 muzikanten en enkele beginnende accordeonisten. Julien Hens is sinds 1980 de dirigent van onze club.

Sinds 2003 is onze vereniging een VZW geworden

De vereniging is ook aangesloten bij de Vlaamse Amateur Muziekorganisatie (VLAMO).